Privacybeleid

Haagse Taxi Online hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens gebruiken en beveiligen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke Haagse Taxi Online is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via onze website, per e-mail of telefonisch worden verstrekt.

 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

 • Naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummer
 • Geboortedatum en plaats
 • KVK en BTW-nummer
 1. Doel en grondslag van de verwerking Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het leveren van onze diensten, zoals het vervoeren van personen
 • Het factureren van onze diensten
 • Het opnemen van contact met de klant, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of om een klacht af te handelen
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met de klant, de toestemming van de klant en/of een wettelijke verplichting.

 1. Bewaartermijn Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

 2. Beveiliging Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, wijziging of vernietiging. Onze website is beveiligd met SSL-encryptie.

 3. Verstrekking aan derden Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld aan een partner die betrokken is bij het vervoer.

 4. Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies of marketingcookies.

 5. Rechten van betrokkenen Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben klanten het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en om gegevensoverdracht aan te vragen. Een verzoek tot uitoefening van deze rechten kan worden gestuurd naar info@haagsetaxionline.nl

 6. Wijzigingen Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd te vinden op onze website. Wij adviseren klanten daarom regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

 7. Contact Voor vragen over ons privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens kunnen klanten contact met ons opnemen via info@haagsetaxionline.nl.