Algemene voorwaarden

 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
 • “Haagse Taxi Online” verwijst naar het taxibedrijf gevestigd op Generaal Eisenhouwerplein 5 F073, 2288AE Rijswijk.
 • “Klant” verwijst naar een persoon die een dienst afneemt bij Haagse Taxi Online.
 • “Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen Haagse Taxi Online en de klant, met betrekking tot de afname van een dienst.
 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Haagse Taxi Online en de klant. Door het afnemen van een dienst bij Haagse Taxi Online stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

 2. Dienstverlening Haagse Taxi Online biedt taxidiensten aan in de regio Den Haag. De dienstverlening bestaat uit het vervoeren van personen van de afgesproken ophaallocatie naar de afgesproken bestemming. De klant dient bij het boeken van de dienst de juiste gegevens te verstrekken, zoals de ophaallocatie, de bestemming en het aantal personen.

 3. Tarieven en betaling De tarieven van Haagse Taxi Online zijn gebaseerd op de afstand en de duur van de rit. De tarieven zijn inclusief BTW en gelden per voertuig. De klant dient het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de dienstverlening te betalen via de bankgegevens van Saidi Taxi DH: NL17 KNAB 0510 5442 58. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag kan Haagse Taxi Online de dienstverlening weigeren.

 4. Annulering De klant kan de dienstverlening tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening is Haagse Taxi Online gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

 5. Aansprakelijkheid Haagse Taxi Online is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, van welke aard dan ook, die de klant lijdt als gevolg van de dienstverlening. Haagse Taxi Online is slechts aansprakelijk voor schade die direct en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Haagse Taxi Online.

 6. Klachten Eventuele klachten over de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na afloop van de dienstverlening, schriftelijk aan Haagse Taxi Online te worden gemeld.

 7. Privacy Haagse Taxi Online gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de klant en verwerkt deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan deze